Embryo-auksjon i samarbeid med Flanders Foal & Embryo Auction

Hvorfor kjøpe et embryo?

Embryoene i kolleksjonene til Flanders Foal & Embryo Auction har så interessante og eksklusive stamtavler at de sjeldent vil være tilgjengelige for salg som føll, eller allerede solgt før de er født.

Å kjøpe et embryo er en unik mulighet til å kjøpe et ufødt føll med eksklusiv stamtavle ut av noen av verdens aller beste prestasjonsstammer. En unik mulighet til å investere i fremtidens stjerner, nært beslektet med nåtidens stjerner!

Hva er et Embryo?
Embryo er et ufødt føll, og er betegnelsen på et ufødt føll som fremdeles er i en drektig hoppe. Alle hopper, som føller i 2021, med embryo på Flanders foal & Embryo Auction har vært drektighetskannet 72 timer før auksjonen. 


Hvordan fungerer auksjonen?

Auksjonen arrangeres av Flanders foal & Embryo auction  og foregår både "i hus" på Arneberg Equestrian Center og "live" via WeAuction.


Hva kjøper man?


DREKTIGHETSGARANTI:

* Alle hopper med embryo på auksjonen har vært minimum xx dager (xx mnd) drektige.

* Alle hoppene drektighetskannes igjen 72 timer før auksjonen.


NÅR BLIR FØLLENE FØDT:

Føllene vil bli født mellom Februar og Juli 2021.

HVOR BLIR FØLLENE FØDT:

* Det ufødte føllet er i en surrogatmor, og leasing av surogathoppen er inkl i kjøpesum. Kjøper overtar ansvar for surrogatmor ved kjøp av embryo, og kjøper bestemmer selv hvor de ønsker at føllet skal fødes.

* Om kjøper ikke ønsker å transportere surrogatmoren til eget bestemt sted, kan Flanders Skandinaviske representant; Ann Christin Rihm, være behjelpelig med å finne sted for oppstalling av rugehoppe frem til fødsel, og også oppstalling av føllet de første tre leveårene.

FORSIKRING:

Hva dekker forsikringen av et ufødt føll?

* Umiddelbart etter kjøp kan du samtidig som du signerer kjøpskontrakt også forsikre det ufødte føllet ditt.

* Forsikringen vil dekke 100% av kjøpesummen frem til fødsel, og 200 % fra 48 timer og så lenge som 4 måneder etter fødsel! Ingen risiko i det hele tatt!

* Flanders Foal and Embryo Auctions anbefaler å forsikre via Catherine De Buyl Horse Insurance, og om ønskelig hjelper vi så du kan forsikre det ufødte føllet på selve auksjonen, umiddelbart etter kjøp

* https://debuylinsurance.com/en/horse-insurance 

Embryo-transfer

De fleste embryo ved auksjonen er embryo-transfer. Embryo-transfer foregår ved at en ønsket donorhoppe forberedes på helt normalt vis til inseminasjon og insemineres med en hingst etter eierens ønske. Det foretas så utskylling av livmoren og det lille embryo kan finnes under mikroskop. På dette tidspunktet er embryoet 0.2-0.8 mm. i diameter og kan knapt sees med det blotte øyet. Embryoet vaskes rent og overføres til en rugehoppe. Rugehoppen skal ha eggløsning på omtrent samme tid som donorhoppen for å være i stand til å utvikle drektigheten.

For donorhoppens vedkommende må hun følges som ved enhver normal inseminering. Når hoppen er i god brunst insemineres hun.

 Hvorfor bruke embryo-transfer?

Embryo-transfer gjør at hoppa kan gå i sporten mens en rugehoppe bærer drektigheten. På den måten kan det produseres avkom samtidig som hoppene får vist deres verdi i sporten. Videre kan det lages flere avkom på den samme hoppen per år. 

Donorhoppen skal kun være i stand til fertilisere egget og bære det de første dagene.